вторник, 4 февруари 2014 г.

Предварителните въпроси за пресконференция - за или против

Русенските журналисти в последните няколко месеца бяха сюрпризирани с една нова PR практика - молба за поставяне на въпроси за бъдеща пресконференция в аванс. Признавам си, че прочитането на подобен апел за пръв път - "колеги, дайте си въпросите предварително", ме стресна. Обясних си го с желанието да се сложи предварително някакъв ред в пресконференция по "горещ" за русенската публика въпрос. Още повече, че даващите пресконференцията щяха да бъдат хора от бизнеса, които май не са се явявали пред медиите по-рано или поне не в това си качество.
Въпреки това не бих изпратила "предварителен" въпрос, си помислих. Най-малкото, защото, след като някой е решил, че ще даде пресконференция, според писаните и неписани закони на пиара, той трябва да има какво да съобщи на публиката. Преди всичко представителите на медиите трябва да са наясно какво иска да съобщи свикващият ги на пресконференция и едва тогава да решат дали има нещо за доуточняване, тоест да се задават допълнителни въпроси. И това няма как да стане предварително, още преди репортерите да са чули изявлението на съответната институция, фирма или личност. 
Същевременно смятам, че е допустим друг вариант - да съобщим каква ще е темата на пресконференцията и да призовем журналистите да ни насочат какво още може да им е важно да разберат от нас по темата или около нея, за да подготвим цифри, ако е необходимо, да съберем допълнителни данни, които ние не сме смятали за обществено значими. 
Трети вариант е да обявим, че ще даваме пресконференция и да се посъветваме с действащ журналист какво според него ще е интересно да се коментира на нея - какви са злободневните теми, за които можем да предложим коментар или информация.
В крайна сметка смятам, че по-скоро е удачна изчистената практика - обявяваме дата, място и час на пресконференция, тема и ако сами не можем достатъчно добре да осигурим предварителните нагласи на журналистите за евентуални въпроси, да се допитаме до някои от тях, за да се подготвим по-добре. Да не забравяме, че една от функциите на пиара е да помисли какви въпроси би предизвикало едно съобщение у публиката. 
Така че, уважаеми репортери и пиари - не се противопоставяйте едни на други, помагайте си, като тази помощ може да бъде и неявна за всички, за да няма крайни реакции и подозрения в иновативни решения, които дразнят. 

Няма коментари: